Kobileri Büyütecek Etkili Öneriler

Hepimizin bildiği üzere, ülkemizdeki girişimlerin neredeyse tamamını (%99,8) KOBİ’ler oluşturmakta. 2018 yılı ihracatımızın %59,2’ünü yani yarısından fazlasını da KOBİ’ler gerçekleştirdi. Ve mevcut KOBİ’lerin %50,8’i yenilikçi faaliyetlerle ticari hayatına devam ederek, büyüme kaydetti. Tüm bu verilere göre elbette KOBİ’lerin hayati önemi yadsınamaz. Peki KOBİ’lerimiz pazarlama ve iletişim alanında ne kadar etkinler?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2015 – 2018 yılı verilerine göre; KOBİ’lerimizin sadece %33,4’ü 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde pazarlama yeniliği faaliyetinde bulunmuş. Yani KOBİ’lerimiz ağırlıklı olarak üretime ve satışa odaklandıkları için pazarlama ve pazarlamanın en önemli bileşenlerinden biri olan iletişim çalışmalarını çoğunlukla es geçmişler.

KOBİ ‘lerin sektör içinde grupla göre dağılımı:

Tarım %9

Sanayi %12,5

Ticaret 51,4

Diğer %35,2

Önce cesaret…

Maalesef KOBİ’lerimizin %66,6’sı ya yeteri kadar insan kaynağı ya da maddi gücünün olmaması sebepleriyle hiçbir pazarlama yeniliği gerçekleştirememiş. Oysa iyi bir çıkış için bunlar değil, öncelikle “cesaret” gerekiyor. Bulunduğu mahalleden çıkamayan KOBİ, iletişimle daha çok müşteriye, daha çok çalışana, daha çok iş ortağına ve hatta rakibine her dokunduğunda aslında daha da büyüyor. Bu tıpkı suya atılan bir taşın dalgalarını yayması gibi. Sesini duyurmaya başlayan KOBİ için bu küçük titreşimler büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı oluyor. Aslında her bir halka, bir haber kupürü, iyi tasarlanmış bir broşür, doğru yere verilmiş bir sponsorluk ya da hedef kitlesine ulaşmış bir ilan. Su üzerindeki bu daimi hareketlilik KOBİ’lerin güçlenmesi adına büyük bir dalga gücüne dönüşüyor.

İhtiyaçları belirleyip, önceliklerinizi sıralayın ve güvenilir bir yol arkadaşı seçin

KOBİ’ler için iletişime nereden başlanacağı da önemli bir karar. Tüm pazarlama birleşenleri ile dört dörtlük bir donanımla işe başlamak değil, öncelikli ihtiyaçları doğru tespit edip, sıraya koymak gerekiyor. Yani her yerden değil, bir yerden başlamak; basamakları küçük adımlarla çıkmak bir KOBİ için en sağlıklısı olacaktır. Merdivenleri çıkarken, düşmemek için güvenilecek bir iş ortağı yol arkadaşı seçilmesi de kritik başarı faktörü.

İletişimi kendiniz yönetin

Büyük bütçelerle değil, küçük ancak etkin ve zamana yayılmış bütçelerle iletişim yapabilecek, butik tarzda hizmet veren ajanslar bu yolda KOBİ’lerin can dostu olacaktır. İşi öğrenmek adına KOBİ sahibi olarak direkt patronun bu iş yükünü üstlenmesi ise başarı anahtarının önemli dişlilerinden biri olabilir. Zira, KOBİ’nin iyi yönetilmesi girişimcinin liderlik özelliklerine de bağlı olduğundan KOBİ tipine uygun bir iletişim yaklaşımını benimseyen yönetici, işletmesini başarıya taşıyacaktır.

Dijital hayatınız olmazsa olmaz

Suya taşı atmanız için gerekli güç teknoloji. Öncelikle sizi iyi tanıtan, basit anlatımlı, işlevsel bir web sitesi. TÜİK’e göre,

İnternet erişimine sahip KOBİ’lerin oranı 2018 yılında %92,2.

10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise %92,5’i internet erişimine sahip.

Girişimlerin bilgisayar kullanım oranı %95,2, web sayfası sahiplik oranı ise %65,5.

Özetle, iletişimle büyümek için gerekli güç KOBİ’lerimizin elinde. Durgun suları dalgalandırmak için cesarete ne dersiniz?